Dagcentrum Omega

Voor meervoudig complex gehandicapte (mcg¹) kinderen en volwassenen.

Omega is een dagcentrum voor een bijzondere doelgroep; alle kinderen en volwassenen bij Omega hebben een verstandelijke én motorische beperking. Daarnaast hebben zij nog andere belemmeringen. Het zijn ‘kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige complexe beperkingen’.

Omega is in 1976 gesticht door ouders. Zij zochten adequate dagbesteding voor hun thuiswonende kind en vonden dat nergens. Ouders zijn nog steeds de belangrijkste partners van de medewerkers van Omega omdat zij meer weten van hun kind dan wie dan ook. Wij gaan ervan uit dat al onze kinderen en volwassenen mogelijkheden hebben. Omega stimuleert de ontwikkeling van kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige complexe beperkingen en bevordert hun participatie in de maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat ze meedoen!

¹Er zijn veel verschillende benamingen voor de doelgroep: emb, emg, evmb, zevmb, enz.

 

Beperkingen worden mogelijkheden! Kijk hieronder naar een prachtige impressie van Omega.

Stichting Omega

F.D. Kahlenbergstraat 66
1087 LL Amsterdam IJburg

Tel. 020 - 6994225
E-mail Stichting Omega

ANBI