Handreiking EMB- palliatieve zorg

In 2016 hebben betrokkenen en organisaties uit het werkveld hun krachten gebundeld en is in een landelijke werkgroep intensief gewerkt aan een visie op kinderpalliatieve zorg speciaal voor kinderen met (Z)EMB of PNS en hun gezin. Omega heeft hieraan meegewerkt. Deze handreiking geeft inzicht in de uitgangspunten van goede palliatieve zorg, beschrijft de primaire aandachtspunten en geeft aanbevelingen voor de praktijk. Volg deze link voor de handreiking.

 

 

 

 

Stichting Omega

F.D. Kahlenbergstraat 66
1087 LL Amsterdam IJburg

Tel. 020 - 6994225
E-mail Stichting Omega

ANBI