Samenwerking met andere organisaties

Vlak bij Omega, aan de Marius Meijboomstraat wordt een bijzonder woon- logeerhuis gebouwd voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Cordaan, Ons Tweede Thuis en Omega werken samen in dit project. Het wonen (en logeren) wordt door Cordaan en OTT geboden, de dagbehandeling door Omega. Er zal gewerkt vanuit één visie en plan in wonen en dagbehandeling. Het huis zal eind 2016 open gaan.

Omega werkt samen met het AMC en het Emma kinderziekenhuis.  Een kinderarts uit dit ziekenhuis bezoekt Omega als consulterend arts. Tweemaal per jaar wordt er een spreekuur met neurologen op Omega georganiseerd. Een kinderverpleegkundige van het AMC is gedetacheerd bij Omega. Zij organiseert de verpleegkundige zorg op het dagcentrum. De directeur van het Emma kinderziekenhuis is lid van de Raad van Toezicht van Omega. Verder wordt samengewerkt op het gebied van onderwijs en wetenschap.

Omega en READE werken al geruime tijd samen. Een revalidatiearts, is tweewekelijks op Omega aanwezig en zij is de behandelend arts voor de jongere kinderen en kan voor consult betrokken worden bij de oudere kinderen/deelnemers.
De spreekuren met de revalidatiearts worden op Omega gehouden, waarbij ook de betrokken fysiotherapeute en eventueel groepsleiding of andere behandelaars aanwezig zijn. Ook is er regelmatig contact met de orthopedagoge.  Vanuit haar kennis en expertise denkt de revalidatiearts mee in het beleid van Omega, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de vroeg behandeling groep.

Visio doet tweemaal per jaar een visueel functie onderzoek (VFO) bij zowel kinderen als volwassenen van Omega. De orthopedagogen van Omega melden de cliënten voor deze screening aan. In de verslaglegging van het VFO worden naast een beschrijving van het visueel functioneren tevens adviezen gegeven. Indien geïndiceerd kan de screening worden vervolgd door een individueel traject waarbij een ontwikkelingsbegeleider van VISIO op de groep cliëntgerichte adviezen geeft afhankelijk van de hulpvraag. Daarnaast kan Omega op het gebied van algemene scholing een beroep doen op de expertise van VISIO.

Omega neemt deel aan het team Integrale vroeghulp in Amsterdam.  Integrale vroeghulp is een samenwerkingsverband  waarin meerder organisaties die ondersteuning bieden aan jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand samenwerken.

Okido is een samenwerkingsverband In Amsterdam. Hierin werkt een aantal organisaties en gemeentelijke overheden samen om de integratie van jonge kinderen met een handicap en ontwikkelingsproblemen in reguliere kindercentra te ondersteunen. Stichting Omega is partner in dit samenwerkingsverband.

Stichting Omega

F.D. Kahlenbergstraat 66
1087 LL Amsterdam IJburg

Tel. 020 - 6994225
E-mail Stichting Omega

ANBI