Wetenschappelijk onderzoek

Marga Nieuwenhuijse is vanaf 1 juni 2014 gedetacheerd naar het AMC als onderzoeker in opleiding. Daar bezig met onderzoek naar: ”Kwaliteit van leven bij mensen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking”. Dit onderzoek vindt plaats bij de afdeling medische ethiek. Het gaat om het conceptualiseren van “a life worth living”, maar ook om kwaliteit van leven in relatie tot ethische dilemma’s. Voor haar onderzoek doorzoekt zij de literatuur naar wat er al beschreven is en houdt interviews met ouders, begeleider en artsen. De bedoeling is dat dit onderzoek in 2018 wordt afgerond met een proefschrift.

We doen mee aan wetenschappelijk onderzoek van verschillende universiteiten in het land. Hier een overzicht van de onderzoeken:

  • RUG – onderzoek naar het voorkomen en vóórkomen van gedragsproblemen bij personen met EMB (2012)
  • KU Leuven-  onderzoek naar interacties bij kinderen en jongeren met een verstandelijke en meervoudige beperkingen (2013)
  • AMC- maagsapstudie (2013)
  • RUG- onderzoek naar voorlezen (2013) >klik hier voor informatie over dit onderzoek bij Omega

 

 

Stichting Omega

F.D. Kahlenbergstraat 66
1087 LL Amsterdam IJburg

Tel. 020 - 6994225
E-mail Stichting Omega

ANBI