Artsen

Op Omega wordt met diverse artsen samengewerkt.

Vanuit READE is een revalidatiearts gedetacheerd naar Omega. Zij is de behandelend revalidatiearts van alle kinderen tot en met 8 jaar. Voor oudere kinderen en volwassenen kan zij geconsulteerd worden bij revalidatievraagstukken.

Eenmaal per drie weken komt een consulterend kinderarts vanuit het AMC op Omega. Haar bezoek wordt begeleid door de kinderverpleegkundige. Ouders en Persoonlijk Begeleiders kunnen vragen over de gezondheid van de kinderen aan haar voorleggen. Zij kan ook contact opnemen met de behandelend artsen in het ziekenhuis.

Vanuit AMSTA komt voor de volwassenengroepen eenmaal per maand een arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Op verwijzing van de huisarts van de deelnemer kan hij consulten uitvoeren naar aanleiding van een vraag van ouders of Persoonlijk Begeleiders.

Stichting Omega

F.D. Kahlenbergstraat 66
1087 LL Amsterdam IJburg

Tel. 020 - 6994225
E-mail Stichting Omega

ANBI