Participatie

Participatie

Algemeen

Omega stimuleert de ontwikkeling van kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige complex beperking en bevordert hun participatie in de maatschappij. Mensen met een beperking hebben net als iedereen het recht in de samenleving te wonen, werken en hun vrije tijd door te brengen. Omega wil bevorderen dat haar cliënten ook werkelijk aan de samenleving kunnen deelnemen. Het gaat om het meedoen en meemaken, waarbij rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van het kind of volwassene. Hierbij hoeft volledige integratie niet het doel te zijn. Wij richten ons hierbij in eerste instantie op de directe woon- en leefomgeving. Voor Omega is dit IJburg. Op IJburg wil Omega een toegevoegde waarde realiseren voor het eiland. Omega wil bijdragen aan het motto ‘IJburg, een wijk zonder scheidslijnen’. Participatie met de buurt en het ter beschikking stellen van het gebouw zijn hiervoor de middelen.

De participatieactiviteit wordt altijd begeleid door een professional van Omega. De professional helpt het contact met de andere kinderen of participanten tot stand te brengen en te onderhouden. Door samen een activiteit te ondernemen of zien dat anderen dit doen verwachten we een positief effect op hun ontwikkeling en kan een waardevolle wisselwerking ontstaan. Wij zien dit als een goede aanvulling op onze bestaande zorg en dienstverlening.

Doelstelling

De doelstellingen voor participatie zijn:

  1. Mensen met ernstig meervoudig complexe beperkingen komen in contact met leeftijdsgenoten zonder beperkingen.
  2. Mensen met ernstig meervoudig complexe beperkingen kunnen een sociaal gewaardeerde rol aannemen.
  3. Bevorderen van de maatschappelijke acceptatie van mensen met beperkingen

Participatie partners

Inmiddels participeert Omega met verschillende partijen in de buurt. Hieronder een korte uiteenzetting van de participatiepartners van de afgelopen periode.

 

Kinderdagverblijf Partou

Wij willen de interactie tussen kinderen met en zonder beperking bevorderen. Hiervoor hebben wij vaste, wekelijkse speelafspraken tussen groepen van Omega en van Partou. Partou is een kinderdagverblijf gevestigd in hetzelfde gebouw als Omega. Bij bijzondere (feest) dagen worden zoveel mogelijk gezamenlijk activiteiten georganiseerd.

 

Boerderij op IJburg

Al een aantal jaar bezoekt Omega de boerderij op IJburg. Een vaste groep cliënten en vrijwilligers gaat één keer in de twee weken naar de boerderij. Ze ondernemen daar verschillende activiteiten, de belangrijkste rol die de cliënten hebben is het verzorgen van  de plantjes in de op maat gemaakte plantenbakken. Het contact met de andere bezoekers, de dieren, de wandeling er naar toe en het contact met de vrijwilligers maakt de bezoeken compleet.

 

OBA

We bezochten de openbare bibliotheek op IJburg eerder met een groep cliënten. Op de locatie werd een boekje gelezen, een film gekeken of werd even bijgekomen van de wandeling. Nu is het voornamelijk een bezoek door één cliënt die de rol van bibliothecaris op zich neemt en de medewerker ondersteunt in het wegzetten van de ingeleverde boeken. 

 

Laterna Magica

Laterna Magica is een basisschool op een paar honderd meter van Omega vandaan. Een aantal cliënten van Omega bezoekt de school tijdens de muziek- of dansles. De cliënten van Omega worden door de school uitgenodigd om grote events bij te wonen. Er komen geregeld kinderen van Laterna Magica voor danslessen of musicallessen in de bewegingsruimte. Cliënten van Omega kunnen hier dan ook bij aansluiten.

 

Life & Kicking

De cliënten van Omega kunnen deelnemen aan verschillende trainingen. De spinning les is hierbij favoriet. Eén cliënt van Omega gaat regelmatig naar de sportschool. Hij wordt altijd vriendelijk onthaald door de medewerkers met een drankje en glimlach. De spinning instructeur verwelkomt de cliënt en betrekt hem bij de les. De andere sportclubleden herkennen hem ook. De cliënt is fysiek niet in staat om deel om te spinnen maar hij beweegt wel op zijn manier op de spinning les muziek.

Stichting Omega

F.D. Kahlenbergstraat 66
1087 LL Amsterdam IJburg

Tel. 020 - 6994225
E-mail Stichting Omega

ANBI