Specialisme

Dagbehandeling voor kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige complexe beperkingen is het belangrijkste werkveld van Omega.

Bij Omega kijken we met een orthopedagogische blik naar de ontwikkelingsmogelijkheden van alle mcg-kinderen en volwassenen. Er wordt op een bijzondere, transdisciplinaire manier samengewerkt. Voor ieder kind wordt een opvoedingsprogramma gemaakt (opvoedingsprogramma van Carla Vlaskamp). Voor alle volwassen deelnemers is er een individueel ondersteuningsplan. Binnen dit plan werken alle disciplines systematisch en continu aan de sociale, emotionele, fysieke en verstandelijke ontwikkeling van onze kinderen en volwassen deelnemers. Het doel is een ‘Goed leven’ voor alle mcg-kinderen en -volwassenen door ernaar te streven het kind of volwassenen zo goed mogelijk op de vijf LACCS-gebieden te laten functioneren (LACCS van Karin de Geeter en Kirsten Munsterman). Een schematisch overzicht van onze visie op de ingezette methodieken vindt u hier.

De persoonlijk begeleiders die bij Omega werken, zijn allemaal hoog opgeleid (MBO+ en HBO-niveau). Orthopedagogen zijn verantwoordelijk voor het maken van het opvoedingsprogramma en ondersteuningsplan. De therapeuten geven hun therapieën in de groepsruimten.

Stichting Omega

F.D. Kahlenbergstraat 66
1087 LL Amsterdam IJburg

Tel. 020 - 6994225
E-mail Stichting Omega

ANBI