Transdisciplinaire samenwerking

Wij noemen onze samenwerking transdisciplinair. Deze term is in de beginfase van Omega ingevoerd door Han Nakken†, emeritus hoogleraar Orthopedagogiek. Transdisciplinaire samenwerking  betekent dat alle deskundigen op Omega nauw met elkaar samenwerken.

Binnen Omega staan ‘opvoeden’ en ‘ontwikkeling’ centraal. We gaan er vanuit dat ook kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige complexe beperking in staat zijn om een emotionele band aan te gaan met de mensen in hun omgeving en mogelijkheden hebben om hun eigen wensen en voorkeuren duidelijk te maken. Daarbij kijken we naar de individuele mogelijkheden van deze kinderen en volwassenen en proberen we hun ontwikkeling in kleine stapjes te stimuleren. Onder ontwikkeling verstaan we niet alleen het aanleren van nieuwe vaardigheden, maar ook het laten opdoen van ervaringen, het werken aan het behoud van vaardigheden en het zoveel mogelijk voorkomen van achteruitgang.

Het stimuleren van de ontwikkeling is bij mensen met een ernstige meervoudige complexe beperking niet altijd even gemakkelijk. Daarom is het belangrijk om met elkaar vast te stellen wat iemand wel kan, wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn of waar hij of zij behoefte aan heeft.

Om daar een goed beeld van te krijgen, is het belangrijk dat alle deskundigen op Omega nauw met elkaar en met de ouders samenwerken. Ouders kennen hun kind het best en hun ervaringskennis vinden we heel belangrijk.

We werken op Omega transdisciplinair. Dat houdt in dat iedere deskundige vanuit zijn eigen vakgebied naar het kind kijkt, maar ook in overleg blijft met ouders en andere deskundigen over het totaalbeeld van het kind. Samen worden doelen en prioriteiten gesteld die worden vastgelegd in een opvoedings/ondersteuningsprogramma.

In de praktijk komt het erop neer dat ouders, groepsleiding, therapeuten en orthopedagogen heel nauw met elkaar samenwerken en zelfs gedeeltelijk taken van elkaar (kunnen) overnemen.

Stichting Omega

F.D. Kahlenbergstraat 66
1087 LL Amsterdam IJburg

Tel. 020 - 6994225
E-mail Stichting Omega

ANBI