Giften

Stichting Vrienden van Omega
Stichting Omega en stichting Vrienden van Omega hebben beide een ANBI-status.De Stichting Vrienden van Omega beheert de gelden die via giften ontvangen worden. Het algemene doel van de Stichting Vrienden van Omega is het bevorderen van de levenskwaliteit van meervoudig complex gehandicapten en hun (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) die verbonden zijn aan Stichting Omega. Dat gebeurt door middel van een daartoe bestemd vermogen. Met de verworven gelden worden projecten en materialen gefinancierd, die niet vanuit de reguliere financiering betaald kunnen worden.

Waar wordt uw gift aan besteed
Uw gift wordt besteed aan materiaal waarmee wij beleving en de ontwikkeling van onze cliënten kunnen stimuleren. Het gaat daarbij om (aangepast) spelmateriaal, muziekinstrumenten, ipad’s , aangepaste schommels of ander materiaal om beweging te stimuleren. Ook voor een bijzonder optreden of een dagje uit zijn wij afhankelijk van giften.

Rekeningnummer

NL12INGB 0695517449 t.n.v. Stichting Vrienden van Omega.

Hartelijk dank voor de giften die wij recent ontvangen hebben:

  • Fonds NutsOhra via programma Klein Geluk- voor de aanschaf van een afzetstoel
  • Stichting Old Grand-Dad- voor de aanschaf van een grote zitzak met beschermflappen
  • Mevr. Kerkhoven-particuliere gift voor de aanschaf van een smalle schommel en schakelspeelgoed
  • Stichting Witte Bedjes- voor de aanschaf van een motomed
  • Fonds Liggers van Kerchem en Fundatie van den Santheuvel, Sobbe-gift voor de aanschaf van een klankwieg
  • Lexhanna Stichting -gift voor de aanschaf van 4 Ipads en accessoires
  • Johan Cruyff Foundation -gift voor aanschaf aangepaste schommel en bouncer
  • RiskCo- gift voor aanschaf van 4 camcorders
  • Dhr. Manheim- particuliere gift voor de aanschaf van Big Mack knoppen en schakelkastjes.
  • ProcCoatings voor het beschikbaar stellen voor alle (verf)materialen voor het schilderen van de wanden in de gangen.

Googleplus2

Logo Cruyff Foundation

Basis CMYK

Stichting Omega

F.D. Kahlenbergstraat 66
1087 LL Amsterdam IJburg

Tel. 020 - 6994225
E-mail Stichting Omega

ANBI