Ondernemingsraad

De ondernemingsraad

Sinds 1 februari 2000 heeft Omega een officiële ondernemingsraad (OR). De OR bestaat op dit moment uit vijf leden. De leden komen uit verschillende kiesgroepen, te weten groepsleiding, therapeuten en ondersteunende diensten. De OR kent een zittingsperiode van 3 jaar. Daarna worden verkiezingen gehouden om een nieuwe OR te vormen. Een medewerker kan maximaal 6 jaar achter elkaar OR-lid zijn. Om je als medewerker verkiesbaar te kunnen stellen dien je minimaal 1 jaar in dienst te zijn. Ben je minder dan een jaar, maar langer dan 6 maanden in dienst, dan ben je alleen kiesgerechtigd.

De OR ziet het als zijn eerste taak om op te komen voor de belangen van de medewerkers. Daarnaast wil de OR oog hebben voor de belangen van ons dagcentrum in het algemeen.
De OR wil graag een bijdrage leveren aan heldere communicatie tussen de directie en het personeel. Voor de directie wil de OR een klankbord zijn en meedenken over belangrijke veranderingen in het beleid van het dagcentrum. Bovenaan staat dat de OR belang hecht aan een goede samenwerking tussen personeel en management ten behoeve van een goed functionerende stichting.

De leden van de OR komen 8 dagen per jaar bij elkaar voor vergaderingen over allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor Omega en haar medewerkers. Bijvoorbeeld over de werkbeleving, diverse beleidsvraagstukken en over de interne communicatie.
Daarnaast heeft de OR 4 keer per jaar een Overleg vergadering. Dat is een vergadering tussen de directeur en de OR, waarin de directeur de OR op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld de financiën en de toekomstplannen van Omega. Tussentijds kan de OR bij elkaar komen als een situatie daarom vraagt. Het contact met de medewerkers, onze achterban,  is erg belangrijk. De notulen van de OR vergaderingen zijn voor iedereen in te zien. Terugkoppeling wordt gegeven tijdens de algemene werkoverleggen. De OR organiseert één keer per jaar een borrel, om de achterban op een informele manier op de hoogte te houden van de zaken waar de OR zich mee bezig houdt.

Stichting Omega

F.D. Kahlenbergstraat 66
1087 LL Amsterdam IJburg

Tel. 020 - 6994225
E-mail Stichting Omega

ANBI