Verantwoording

Stichting Omega bestaat uit directeur en Raad van Toezicht. Het bestuur van stichting Omega is opgedragen aan de directie. De directeur van Omega is mevrouw A.M. Nieuwenhuijse.

Mevrouw Nieuwenhuijse is gedeeltelijk gedetacheerd naar het AMC als onderzoeker in opleiding. De nevenfunctie van mevrouw Nieuwenhuijse is voorzitter van het landelijk platform EMG.

 

Kwaliteitsrapport 2018: link naar pdf

 

Samenvatting van het kwaliteitsrapport 2018 voor ouders/ verzorgers en verwanten: link naar pdf

 

Jaarrekening 2018: link naar pdf

 

Organogram: link naar pdf

 

Meerjarenbeleidsplan: link naar pdf

 

Jaarverantwoording 2017 (inclusief jaarrekening) : link naar pdf

 

Statuten Omega: link naar pdf

 

Gedragscode bestuurder Stichting Omega: link naar pdf

 

Reglement bestuurder Stichting Omega: link naar pdf

 

KvK nummer: 41197047

 

De Raad van Toezicht van Omega bestaat uit:

 • De heer G.C. Grift -voorzitter
 • De heer J.H. Dettmeijer
 • De heer F.L.D. Nivard
 • De heer H. van Goudoever
 • Mevrouw N. Sondern
 • De heer M.P. Knulst
 • De heer J. Lintjer

Hier vindt u een link naar rooster van aftreden Raad van Toezicht.

 

Stichting Vrienden van Omega

De Stichting Vrienden van Omega is de steun stichting van de Stichting Voorzieningen Meervoudig Complex Gehandicapten voor Amsterdam en Omstreken (Stichting Omega) en is gevestigd op het adres van Stichting Omega. (RSIN: 805341730)

Meerjarenbeleidsplan: link naar pdf

Jaarrekening 2017: link naar pdf

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Omega bestaat uit:

 • De heer F.R. Plukker-voorzitter
 • De heer M.P. Knulst-kascommissie
 • De heer M.A. Benninga
 • De heer W.J. van Minnen

De leden van het bestuur van de Stichting Vrienden van Omega ontvangen geen beloning.

Stichting Omega

F.D. Kahlenbergstraat 66
1087 LL Amsterdam IJburg

Tel. 020 - 6994225
E-mail Stichting Omega

ANBI