De Ouderraad

De Ouderraad op Omega is officieel de Cliëntenraad. Omdat de kinderen en deelnemers van Omega niet zelf in staat zijn deel te nemen aan een Cliëntenraad worden zij vertegenwoordigd door hun ouders. Bij de samenstelling van de Ouderraad wordt geprobeerd ouders te laten deelnemen van kinderen uit jongste, middelste en oudste groepen en 18+ groepen.

De Ouderraad heeft 2 taken; de vertegenwoordiging zoals die is vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en een organiserende taak.

De Ouderraad adviseert de bestuurder van Omega over onderwerpen zoals die vastgelegd zijn in de wet en praat met de directeur en managers over zaken die de ouders belangrijk vinden. Er wordt ongeveer 5 keer per jaar vergaderd met de directeur en een manager. Ook onderhoudt de Ouderraad contact met de  Ondernemingsraad van Omega.

Daarnaast organiseert de Ouderraad een aantal activiteiten, zoals het Sinterklaas feest, ouderavonden en de jaarlijkse barbecue.

Indien u contact wilt op nemen met de ouderraad, dan kan dat via administratie@stichtingomega.nl

Stichting Omega

F.D. Kahlenbergstraat 66
1087 LL Amsterdam IJburg

Tel. 020 - 6994225
E-mail Stichting Omega

ANBI